Hotline Hotline:

093 85 78 655

email Email: vntruss@gmail.com

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

22/08/2019
1601 lượt xem

ĐỘI BÓNG ĐẠI LỢI PHÁT FC đã tham dự thành công cúp bóng đá mini máy phát điện do Hội Doanh Nghiệp quận Thủ Đức tổ chức vào tháng 8 năm 2019

Giái đấu đã thu hút được 32 đội bóng trực thuộc các công ty trên địa bàn quận Thủ Đức. Giải đấu chia thành 8 bảng A, B,C,D,E,F,G,H. Tại vòng bảng các đội đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra những đội có số điểm cao nhất để vào vòng trong.

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Ban huấn luyện viên Đại Lợi Phát FC tham gia lễ bốc thăm và khai mạc

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Đại Lợi Phát FC tham gia lễ bốc thăm và khai mạc

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Áo thi đấu của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Áo thi đấu của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

cùng xem lại những hình ảnh, pha bóng ấn tượng của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Mời các bạn xem thêm:

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐẠI LỢI PHÁT

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CTY ĐẠI LỢI PHÁT

KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LÂP CTY ĐẠI LỢI PHÁT

Rate this post
Chia sẻ ngay

Bài Viết Liên Quan

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

22/08/2019
1602 lượt xem

ĐỘI BÓNG ĐẠI LỢI PHÁT FC đã tham dự thành công cúp bóng đá mini máy phát điện do Hội Doanh Nghiệp quận Thủ Đức tổ chức vào tháng 8 năm 2019

Giái đấu đã thu hút được 32 đội bóng trực thuộc các công ty trên địa bàn quận Thủ Đức. Giải đấu chia thành 8 bảng A, B,C,D,E,F,G,H. Tại vòng bảng các đội đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra những đội có số điểm cao nhất để vào vòng trong.

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Ban huấn luyện viên Đại Lợi Phát FC tham gia lễ bốc thăm và khai mạc

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Đại Lợi Phát FC tham gia lễ bốc thăm và khai mạc

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Áo thi đấu của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Áo thi đấu của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

cùng xem lại những hình ảnh, pha bóng ấn tượng của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Đại Lợi Phát FC Tham Gia Hội Thao Do Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức Tổ Chức

những pha bóng đẹp của  Đại Lợi Phát FC tại giải đấu cúp máy phát điện do hội DN quận Thủ Đức tổ chức

Mời các bạn xem thêm:

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐẠI LỢI PHÁT

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CTY ĐẠI LỢI PHÁT

KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LÂP CTY ĐẠI LỢI PHÁT

Rate this post
Chia sẻ ngay

Bài Viết Liên Quan